Kontakt z nami

CDO Provega Sp. z o.o.
ul. Chopina 14, 20-023 Lublin
tel. 81 451 11 90
fax 81 451 11 67
NIP 712-32-65-969
REGON 061348840
KRS 0000400750 wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 300 000 zł
PKO BP 10 1020 2498 0000 8802 0475 4695
e-mail: biuro@provega.pl


Pracownia opisowa CDO Provega Sp. z o.o.
ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin