Teleradiologia

Usługi zdalnego opisu badań diagnostycznych - teleradiologia

Obecnie współpracujemy z ponad 105. szpitalami oraz przychodniami na terenie naszego kraju. Badania są opisywane przez 210. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. To co nas wyróżnia, to wzorowane na europejskim systemie pracy zorganizowanie grup lekarzy o wąskich podspecjalizacjach - są u nas osoby zajmujące się tylko badaniami klatki piersiowej, inni specjalizują się w badaniach piramid kości skroniowych a jeszcze inni w twarzoczaszkach i szyjach czy w onkologii. Dzięki temu opisy badań są najwyższej jakości. Czas opisu badań planowych nie przekracza 5 dni roboczych, pilnych - 48 godzin a cito 60 minut. Pracujemy w systemie 24/7/365, zapewniamy również całodobowe wsparcie techniczne.

Korzyści wynikające ze współpracy teleradiologicznej

  • zabezpieczenie ciągłości pracy zakładów diagnostycznych w przypadkach problemów kadrowych w okresie urlopowym i na wypadek choroby,
  • ograniczenie kosztów związanych z zabezpieczeniem dyżurowym w pracowniach TK, MR i RTG,
  • dostęp do szerszego grona specjalistów diagnostyki obrazowej,
  • możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia zwłaszcza w zakresie węższych specjalizacji np diagnostyki ortopedycznej i onkologicznej,
  • konsultacje przypadków trudnych i wątpliwych diagnostycznie.
Świadczymy również usługi opisów badań mammograficznych w trybie diagnostycznym oraz skrinigowym.

Zakres świadczonych usług i ich cenę dostosowujemy do możliwości i zapotrzebowania placówek medycznych.

KORZYSTAMY Z WŁASNEGO, AUTORSKIEGO SYSTEMU TELERADIOLOGICZNEGO, 
UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZESYŁANIE WYNIKÓW BADAŃ Z KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM!

Spełniamy wymagania ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) 
oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Nasi klienci